LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế


mien dich hoc bo y te

Giới thiệu

Quyển “SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH” (Phần miễn dịch học) do trường Đại học Y Hà Nội biên soạn dựa trên chương trình khung đã được phê duyệt. Quyển sách được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành y khoa.

Nội dung quyển sách giới thiệu phần lý thuyết thuộc miễn dịch cơ bản và một số lý thuyết về miễn dịch bệnh lý phổ biến trong cộng đồng.

Quyển sách được chia thành 12 bài gồm các nội dung: khái niệm về đáp ứng miễn dịch; các cơ quan và tế bào tham gia quá trình miễn dịch; phân tử MHC và sự trình diện kháng nguyên; bổ thể; kết hợp kháng nguyên – kháng thể; quá mẫn; thiểu năng miễn dịch; bệnh lý tự miễn; miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật…

Hình thức quyển sách trình bày rõ ràng, phần mục tiêu được đưa lên đầu bài. Kết thúc bài có hệ thống các câu hỏi tự lượng giá giúp các bạn sinh viên vận dụng và nắm chắc lý thuyết.