LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giáo Trình Miễn Dịch – ĐH Thái Nguyên


giao trinh mien dich

Giới thiệu

Giáo trình Miễn dịch là sách giáo khoa do các cán bộ giảng dạy bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch biên soạn, nhằm phục vụ cho đối tượng sinh viên đại học Y, đại học Dược chính qui, Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt, Bác sỹ Y học dự phòng, chuyên tu Y, Dược khi học môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch.

Tập giáo trình bao gồm hai nội dung lớn đó là Miễn dịch cơ bản và Miễn dịch bệnh lý, trong đó mỗi phần có bổ sung thêm những kiến thức mới. Mục tiêu của cuốn sách nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Miễn dịch, các quá trình bệnh lý điển hình vể Miễn dịch và các xét nghiệm miễn dịch.

Tập giáo trình được viết dựa theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự tham khảo các tài liệu, sách giáo khoa về Miễn dịch của các giáo sư đầu ngành và một số tài liệu khác.

Lĩnh vực miễn dịch rất rộng lớn. Tập giáo trình này chỉ với mười bài giảng các tác giả chỉ mong đem đến cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, tuy vậy cũng không tránh những thiếu sót. Rất mong được sự lượng thứ của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp và các bạn sinh viên.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers