LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Miễn Dịch – Sinh Lý Bệnh – ĐHYD TPHCM


mien dich sinh ly benh dh y duoc tphcm

Giới thiệu

Năm 1997, Bộ môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh đã biên soạn xong quyển Miễn dịch – Sinh lý bệnh với mục đich cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên về miễn dịch học cơ sở và sinh lý bệnh. Cuốn sách đã được Nhà Xuất Bản TP Hồ Chí Minh xuất bản và đã được tái bản có sửa chữa vào năm 1999.

Được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc, kết hợp với một số thay đổi trong khung chương trình và những tiến bộ trong Y sinh học, chúng tôi đã bổ sung thêm một số bài mới, viết lại và sửa đổi các bài đã có để nội dung thích hợp với yêu cầu mới, sách có thể được sứ dụng để tham khảo cho các đối tượng rộng rãi khi học về bệnh học thuộc các chuyên khoa có liên quan.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả bạn đọc để tiếp tục hoàn chỉnh thêm sau này.

Từ khóa: , ,