LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kỹ Thuật Di Truyền Và Ứng Dụng (ĐH KHTN)


ky thuat di truyen ung dung

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cuốn sách “Kĩ thuât di truyén và ứng dụng” này được biên soạn theo chương trình môn học cùa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sách dùng làm giáo trình cho sinh viên các trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học thuộc các chuyên ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Y, Dược và các ngành liên quan.

Chắc chắn cuốn sách không thể tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng để lần xuất bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.