LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Thực Tập Hóa Sinh Học – ĐH KHTN Hà Nội


thuc tap hoa sinh hoc

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Giáo trình “Thực tập hóa sinh học” được biên soạn để dùng làm tài liệu thực hành của chương trình Hóa sinh học đại cươrg” ỏ bậc đại học. Mục đích chính của các bài thí nghiệm trong giáo trình này là minh họa và củng cố phần kiến thức lý thuyết sinh viên đã được học. Ngoài ra, giáo trình cũng còn nhằm giúp sinh viên làm quen với một số phương pháp định lượng thường dùng trong các phòng thí nghiệm Hóa sinh.

Trên cơ sở giáo trình “Thực tập hóa sinh học” do tập thể các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Hóa Sinh, Khoa Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên) biên soạn trước đây và qua thực tế sử dụng cùng vói kinh nghiệm hướng dẫn thực tập và điều kiện phòng thí nghiệm hiện tại, chúng tôi đã chọn lọc và biên soạn lại giáo trình, có sửa đổi và bổ sung một số phần mới như: hocmon, các chất thực vật thứ sinh… nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện nay.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers