LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giáo Trình Sinh Lý Bệnh – ĐH Thái Nguyên


giao trinh sinh ly benh dh thai nguyen

Giới thiệu

Giáo trình Sinh lý bệnh là sách giáo khoa do các cán bộ giảng dạy bô môn Sinh lý bệnh- Miễn dịch biên soạn, nhằm phục vụ cho đối tượng sinh viên đại học Y chính qui, đại học Dược chính qui. Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt, Bác sỹ Y học dự phòng, Cử nhân điều dưỡng chính qui và tại chức, chuyên tu Y, chuyên tu Dược và hệ cao đẳng Y, cao đẳng Dược khi học môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Tập giáo trình bao gồm hai nội dung lớn đó là Sinh lý bệnh đại cương và Sình lý bệnh chức phận, trong đó mỗi phần có bổ sung thêm nhừng kiến thức mới.

Mục tiêu của cuốn sách nhằm trang bị cho sinh viên nhùng kiến thức cơ bản về Sinh lý bệnh, về phương pháp luận, các nguyên lý chung nhất về bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình và sự thay đổi chức phận các cơ quan trong cơ thể khi bị bệnh.

Tập giáo trình được viết dựa theo khung chương trình của Bộ Giáo duc và Đào tạo với sự tham khảo các tài liệu, sách giáo khoa về Sinh lý bệnh cùa các giáo sư đầu ngành và một số tài liệu khác.