LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Lý Bệnh (CĐYH) – Bộ Y Tế


sinh ly benh cd

Giới thiệu

Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và đào tạo – Bộ Y tế, Ban Giám hiệu, phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu giúp cho việc giảng dạy và học tập của nhà trường trong việc đào tạo nhân lực y tế.

Cuốn Sinh lý bệnh được biên soạn dựa vào chương trình khung đào tạo Cao đẳng Y học thuộc các chuyên ngành Cao đẳng Kỹ thuật và Cao đẳng Điều dưỡng của Bộ Y tế. Sách được các giáo viên có kinh nghiệm và tâm huyết với đào tạo biên soạn dựa và chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.

Cuốn sách gồm có 15 bài. Mỗi bài đều có các mục tiêu cụ thể, sinh viên chỉ cần học theo các mục tiêu đó là nắm được những kiến thức cơ bản và đủ để thi kết thúc môn học. Tuy nhiên, sinh viên cần phải đọc thêm những phần ngoài mục tiêu để mở rộng và nâng cao hiểu biết nhằm vận dụng được những kiến thức của môn sinh lý bệnh trong việc học các môn chuyên ngành về sau.