Tag Archives: Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch YDS

Miễn Dịch – Sinh Lý Bệnh – ĐHYD TPHCM

mien dich sinh ly benh dh y duoc tphcm

Giới thiệu Năm 1997, Bộ môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh đã biên soạn xong quyển Miễn dịch – Sinh lý bệnh với mục đich cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên về miễn dịch học cơ sở và sinh lý bệnh. Cuốn sách đã được Nhà Xuất Bản TP Hồ Chí […]

Continue Reading Comments ( 0 )