LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Miễn Dịch Học Cơ Sở – ĐH Quốc Gia Hà Nội


mien dich hoc co so dhqg

Giới thiệu

Sách “Miễn dịch học cơ sở” được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học môn miễn dịch học ớ các trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Nông nghiệp, Đại học Y, Đại học Dược. Sách là tài liệu tham khảo đối với cán bộ giảng dạy và là tài liệu học tập cần có đối với sinh viên.

Sách cung cấp những kiến thức rất cơ bản, kinh điển và cập nhật về miễn dịch học, một môn học có lịch sử phát triển mới hơn so với nhiều môn học khác.

Sách gồm 15 chương được kiến trúc một cách hệ thống, phù hợp với logic nhận thức. Tác giá – PGS.TS Đỗ Ngọc Liên đã rất thành công trong lựa chọn lượng thông tin miễn dịch học cần và đủ cũng như trong cách thức biểu đạt chính xác, dễ hiếu để cuốn sách xứng đáng là sách giáo khoa của các trường đại học có tầm cỡ thuộc Đại học Quốc gia.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers