LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Dược Lâm Sàng (DSĐH) – Bộ Y Tế


duoc lam sang

Giới thiệu

Sách “Dược lâm sàng” do Bộ môn Dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà Nội biên soạn lại có chỉnh sửa, cập nhật kiên thức mới để làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các trường đại học Dược trong cả nước.

Cuổn sách do PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền, chủ nhiệm Bộ môn Dược lâm sàng làm chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của các cán bộ giảng dạy Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Nội dung cuốn sách gồm 16 chương: “Bài mở đầu”: giới thiệu môn học và những bước cần làm với dược sĩ làm sàng đế đạt được mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý. Các kicn thức cơ bản cần cho hoạt động của dược sĩ lâm sàng được nêu trong 15 chương. Mỗi chương được trình bày nổi bật: Mục tiêu, nội dung chuyên môn đảm bảo 4 yêu cẩu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng thực tiễn. Cuối một số chương có thêm phần phụ lục là những thông tin dể minh hoạ cho các nội dung của chương đó và để học viên có thể tham khảo khi đọc các tài liệu điều trị có liên quan.

Sách đã được Hội đổng chuyên môn thẩm dinh sách giáo khoa và tài liệu dạy -học chuyên ngành Dược của Bộ Y tế thẩm định và dược Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức cua ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay.