LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Nội Khoa Y Học Cổ Truyền (SĐH) – ĐH Y Hà Nội


noi khoa y hoc co truyen

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Nền y học cổ truyền Việt Nam với hệ thống lý luận chặt chẽ, với các phương pháp phòng và chữa bệnh có hiệu quả, đã phục vụ đắc lực cho việc giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân ta từ xưa tới nay.

Để có tài liệu giúp cho việc đào tạo cán bộ chuyên sâu về y học cổ truyền, được sự giúp đỡ và động viên nhiệt tình của tập thể giảng dạy Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội và Chương trình Quốc gia về Y học Cổ truyền của Bộ Y tế. Chúng tôi đã cố gắng biên soạn cuốn “Nội khoa y học cồ truyền”.

Tài liệu được biên soạn theo hưóng thừa kế và phát huy phát triển, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. Do vậy nội dung được chia làm hai phần chính:

– Phần phát triển và kết hợp hai nền y học: Chúng tôi mạnh dạn dùng các bệnh danh của y học hiện đại, những biện chứng theo y học cổ truyền. Điều trị tổng hợp theo các phương pháp của y học cổ truyền như thuốc Nam, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt kết hợp với y học hiện đại… và kết quả thực tế của một số cơ quan nghiên cứu trưng ương, của các trường đại học.

– Phần thừa kế: Gồm có một số y học cổ truyền liên quan đến những bệnh chứng nội khoa “theo quan niệm y học của y học cô truyền” trong chẩn đoán, điều trị cũng như việc sử dụng thuốc men.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers