LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

X Quang Ngực


x quang nguc pham ngoc hoa

Giới thiệu

X quang ngực là phim được chỉ định đầu tiên cho các bệnh lý lồng ngực. Phim cho các thông tin cơ bản, cần thiết cho hầu hết các bệnh lý ở lồng ngực. X quang ngực còn là phim được chụp với số lượng nhiều nhất trong các bệnh viện. Đọc phim X quang ngực hầu như là vấn đề thực hành hàng ngày cho các sinh viên Y khoa, bác sĩ X quang và bác sĩ lâm sàng. Chúng tôi biên soạn tài liệu dưới dạng các kiến thức cơ bản về kỹ thuật X quang, giải phẫu, dấu hiệu, hội chứng X quang, các thay đổi bệnh lý quan trọng ở lồng ngực. Hy vọng giúp các bạn đồng nghiệp làm quen phân tích, đọc phim X quang ngực.

Từ khóa: , , ,