LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Miễn Dịch Học – ĐH Quốc Gia Hà Nội


mien dich hoc dhqg ha noi

Giới thiệu

Miễn dịch học đang phát triển rất mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành một môn khoa học cơ sở cho nhiều ngành khoa học khác nhau như Sinh học, Y học và Nông học.

Trên đà phát triển như vũ bão của miễn dịch học đã kéo theo sư bổ sung và đổi mới nhiều kiến thức với nhiều khái niệm và thuật ngữ mới, khiến cho sinh viên nhiều khi rất lúng túng.

Giáo trình này nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất về miễn dịch học, đủ ngắn để có thể hiểu nhanh và nhớ lâu, đồng thời cũng giới thiệu cho sinh viên và bạn đọc những thành tựu mới nhất về miễn dich học.

Sách xuất bản lẩn này dựa trên cơ sở giáo trình đã được giảng dạy từ năm 1990, có sửa chữa và bổ sung.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers