Tag Archives: kỹ năng hỏi bệnh

Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa (Năm 3) – ĐHYD TPHCM

Giới thiệu Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên Y khoa, trước hết là để chuẩn bị tốt cho việc học các kỹ năng lâm sàng, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục Đại Học Việt Nam và sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, tại Đơn […]

Continue Reading Comments ( 0 )