LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh (Cho Người Mới Bắt Đầu)


thuat ngu y khoa tieng anh

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Sách Thuật ngữ Y khoa Tiếng Anh (cho người mới bắt đầu) cung cấp kiến thức cơ bản nhất cho đối tượng sinh viên y dược để có thể tự học tiếng Anh chuyên ngành y khoa. Sách được chia thành hai chương: chương một là THUẬT NGỮ Y KHOA CƠ BẢN giới thiệu cấu tạo của thuật ngữ y khoa và hướng dẫn phương pháp học thuật ngữ; Chương hai là THUẬT NGỮ Y KHOA HỆ CƠ QUAN giới thiệu các thuật ngữ y khoa một số hệ cơ quan.

Trong sách các bạn được giới thiệu hình thức phiên âm theo kiểu Respelling dựa trên từ điển điện tử http://dictionary com. Đây là lần đầu tiên hệ thống này được đưa vào sử dụng trong sách hướng dẫn tự học tiếng Anh chuyên ngành y khoa. Cuốn sách được hoàn thành trong sự nỗ lực nhằm đưa đến người đọc một tài liệu để có thể tự học thuật ngữ Anh văn y khoa mà không có người hướng dẫn.