LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa (Năm 3) – ĐHYD TPHCM


tai lieu huan luyen ky nang y khoa nam 3

Giới thiệu

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên Y khoa, trước hết là để chuẩn bị tốt cho việc học các kỹ năng lâm sàng, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục Đại Học Việt Nam và sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, tại Đơn vị Huấn luyện Kỹ Năng Y khoa, sinh viên sẽ dược dạy 4 loại kỹ năng :

– Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng thăm khám

– Kỹ năng thủ thuật

– Kỹ năng xét nghiệm

Mục tiêu của huấn luyện kỹ năng y khoa:

1- Giúp sinh viên học được một cách có hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp. Các phần thực hành sẽ được cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp. Hầu hết các kỹ năng Y khoa cơ bản được sinh viên làm thực tập nhiều lần trong bối cảnh sống thực và ở mức độ an toàn của phòng thí nghiệm các phương tiện huấn luyện kỹ năng cho phép sinh viên từ từ hoàn chỉnh các thao tác trên mô hình một cách chuẩn hóa mà không gây phiền toái cho bệnh nhân.

2- Cung cấp cho sinh viên cơ hội tổng họp các kiến thức đã học được một cách riêng lẻ. Tổng hợp sự liên hệ giữa y học cơ sở và y học lâm sàng, tổng họp lý thuyết và thực hành.

3- Giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề y khoa (giống như các tình huống mà sinh viên sẽ gặp khi học lâm sàng), chuẩn bị cho sinh viên giải quyết các vấn đề sức khỏe của cộng đồng chung quanh họ ở ba mức độ cá nhân, gia đình, cộng đồng.

4- Sinh viên sẽ được tiếp xúc với bệnh nhân giả, và từ rất sớm họ đã có hình ảnh thực về nghề nghiệp tương lai của họ. Do đó sinh viên tự tin hơn khi học lâm sàng.

5- Tránh dùng những bệnh nhân thật trong bước đầu học tập và thực hành các kỹ năng y khoa, điều này giúp tránh được khó chịu cho bệnh nhân và những sai sót chuyên môn của sinh viên khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

6- Nâng cao chất lượng đào tạo

Từ khóa: , , , ,