Tag Archives: Bào Chế Hiện Đại – ĐH Dược Hà Nội

Một Số Chuyên Đề Về Bào Chế Hiện Đại – ĐH Dược Hà Nội

Giới thiệu Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói chung, trên thế giới, kỹ thuật bào chế các dạng thuốc cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều kỹ thuật mới và dạng thuốc mới ra đời. Bào chế hiện đại (modern pharmaceutics) đang […]

Continue Reading Comments ( 0 )