LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Một Số Chuyên Đề Về Bào Chế Hiện Đại – ĐH Dược Hà Nội


mot so chuyen de ve bao che hien dai

Giới thiệu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói chung, trên thế giới, kỹ thuật bào chế các dạng thuốc cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều kỹ thuật mới và dạng thuốc mới ra đời. Bào chế hiện đại (modern pharmaceutics) đang từng bước kế thừa và thay thế bào chế quy ước. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn, nên nhiều nội dung giảng dạy trong đại học chưa tiếp cận được với những tiến bộ mới trong bào chế hiện đại. Tiếp theo giáo trình “Sinh dược học bào chế” dùng cho học viên sau đại học, lần này Bộ môn Bào chế biên soạn cuốn “Một số chuyên đề về bào chế hiện đại”. Nội dung giáo trình này được biên soạn theo chương trình đào tạo sau đại học của bộ môn đã được nhà trường quy định. Trong đó, nhiều kỹ thuật và dạng bào chế mới (chưa được đề cập tới hoặc trình bày kỹ ở các tài liệu trong đại học) đã được các tác giả bổ sung và cập nhật như nghiên cứu tính chất của nguyên liệu trước khi xây dựng công thức các dạng thuốc, kỹ thuật bao màng, kỹ thuật bào chế pellet, kỹ thuật bào chế vi nang, thuốc tác dụng kéo dài, thuốc tác dụng tại đích, độ ổn định của thuốc…

Vì vậy cuốn sách là tài liệu học tập cho các đối tượng sau đại học như học viên cao học, nghiên cứu sinh, học viên chuyên khoa cấp 1 và cấp 2 thuộc chuyên ngành bào chế và các chuyên ngành liên quan. Đồng thời, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo cho anh chị em sinh viên và các bạn đồng nghiệp.

Từ khóa: ,