LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Phương Tễ Học (Sách đào tạo BSYHCT) – Bộ Y Tế


phuong te hoc

Lời nói đầu

Nền y học cổ truyền Việt Nam đã trải dài theo lịch sử dựng nưóc và giữ nước của dân tộc, trên một vùng đất với khí hậu và địa hình đa dạng đă đưa đến cho chúng ta một nguồn dược liệu phong phú và qúy giá. Từ xưa cha ông ta đã biết sử dụng nguồn dược liệu dồi dào này để xây dựng các bài thuốc cổ truyền cũng như tiếp thu có chọn lọc những bài thuốc quý có giá trị và hiệu quả trong trị liệu của Trung Quốc trong quá trình giao lưu giữa hai dân tộc, trên cơ sở y lý cổ truyền phương Đông dùng để phòng và chữa bệnh cho người dân Việt qua nhiều thế hệ, đem lại những hiệu quả to lớn trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ngày nay, trên phương châm kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại mà vẫn giữ gìn bản sắc y học cổ truyền, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Do vậy, việc chuẩn bị nhũng kiến thức cần thiết cho sinh viên chuyên ngành Y học cổ truyền về lĩnh vực Phương tễ học là hết sức cần thiết.

Đây là tài liệu học tập mà Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn cho sinh viên chuyên ngành Y học cổ truyền với những kiến thức cơ bản về phương tễ học, qua mục tiêu của từng bài trên cơ sở phân loại các bài thuốc, để khi tốt nghiệp họ có thể vận dụng trong điều trị.

Chúng tôi mong giáo trình này sẽ đáp ứng được yêu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Y học cổ truyền và các bạn đọc quan tâm. Mặc dù vậy, những thiếu sót là không thể tránh khỏi, mong được sự đóng góp của các bạn đọc để giáo trình ngày càng được hoàn thiện hơn.

Từ khóa: