LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sổ Tay Điện Tâm Đồ (Tái Bản 2018) – PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh


so tay dien tam do

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành: ,

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Điện tâm đồ là phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng không những hữu ích cho bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, mà cho cả các Bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác (gây mê hồi sức, nội khoa tổng quát …). Sự ra đời của các phương tiện chẩn đoán bệnh tim mới như siêu âm tim, ảnh cộng hưởng từ cũng không bao giờ giảm được sự cần thiết của điện tâm đồ với thầy thuốc và cả sinh viên y khoa, điều dưỡng.

Một khó khăn đối với điều dưỡng, sinh viên y khoa, thầy thuốc thực hành khi học điện tâm đồ là sự phức tạp của các sách điện tâm đồ. Có quá nhiều chi tiết trong một cuốn sách, nhiều từ khó hiểu, nhiều cắt nghĩa dài dòng.

Cuốn Sổ tay điện tâm đồ chỉ nhằm mục đích đơn giản là tóm tắt các điều cần thiết cho độc giả để có thể đọc một điện tâm đồ, góp phần vào chẩn đoán lâm sàng của bệnh tim. Sổ tay bao gồm các tiêu chuẩn chẩn đoán và các điện tâm đồ phù hợp cho từng loại bệnh tim. Do đó sê không có cắt nghĩa về cơ chế của các biến đổi điện tâm đồ.

Từ khóa: , , ,