LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Bao Bì Dược Phẩm


bao bi duoc pham

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Dược phẩm là những sản phẩm đặc biệt có liên quan trực tiếp đến súc khỏe của người sử dụng. Trong quá trình sản xuất, chất lượng của dược phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có bao bì. Với chủ trương đảm bảo toàn diện về chất lượng dược phẩm, cho đến năm 2007 Bộ Y tế đã ban hành 4 nguyên tắc thực hành tốt cho nhà sản xuất dược phẩm (GMP, GLP, GSP và GDP). Tuy nhiên, trong chiến lược này còn một khâu hở quan trọng là chưa có GMP-bao bì dược phẩm.

Quyển sách “Bao bì dược phẩm” được biên soạn nhằm giới thiệu cho Quý đồng nghiệp một số nội dung cơ bản: quan niệm toàn diện về chất lượng dược phẩm, giải pháp bao bì sạch theo hướng dẫn GMP-VVHO và nguyên tắc GMP-bao bì dược phẩm, các chuyên đề về bao bì dược phẩm thông dụng (màng nhôm ghép/tráng hay màng chất dẻo; chai lọ chất dẻo hay thủy tinh, nút cao su…), đảm bảo và kiểm tra chất lượng bao bì dược phẩm, vai trò của bao bì cấp 1 trong phát triển dược phẩm.

Từ khóa: