LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sản Phụ Khoa Y Học Cổ Truyền – ĐH Y Hà Nội


san phu khoa yhct

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Sản phụ khoa Y học cổ truyền đã được Hải Thượng Lãn Ông đề cập đến trong các trước tác của mình như tập Toạ thảo lương mô (những phương pháp tốt khi sinh đẻ), Phụ đạo xán nhiên (chuyên về phụ khoa). Các tác giả đã làm sáng tỏ những vấn đề từ y lý đến đặc điểm điều trị bệnh phụ khoa. Để phục vụ cho vấn đề đào tạo, chúng tôi mạnh dạn biên soạn cuốn “Sản phụ khoa Y học cổ truyền” cuốn sách bao gồm các nội dung sau:

Phần thứ nhất: Thừa kế

Phần thứ hai: Hệ thống hoá đặc điểm về lý luận và lâm sàng sản phụ khoa.

Vì tài liệu biên soạn lần đầu nên chắc chắn có nhiều thiếu sót, rất mong các đồng nghiệp và bạn đọc xa gần góp ý để tài liệu được hoàn chỉnh hơn trong lần xuất bản sau.

Từ khóa: