Tag Archives: Rối Loạn Cương Dương

Rối Loạn Cương (Liệt Dương)

roi loan cuong

Giới thiệu Bất lực hay rối loạn cương là mất khả năng trương của cương dương vật cũng như duy trì cương đủ để thoả mãn tình dục. Danh từ rối loạn cương (Erectile dysfunction – FD) được nhiều tác giả chấp nhận hơn là danh từ bất lực hay liệt dương, vì nó bao […]

Continue Reading Comments ( 0 )