LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Rối Loạn Cương (Liệt Dương)


roi loan cuong

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Bất lực hay rối loạn cương là mất khả năng trương của cương dương vật cũng như duy trì cương đủ để thoả mãn tình dục. Danh từ rối loạn cương (Erectile dysfunction – FD) được nhiều tác giả chấp nhận hơn là danh từ bất lực hay liệt dương, vì nó bao hàm ý nghĩa là tình trạng điều trị được.

Thống kê học cho biết ở vào lứa tuổi 40 – 70 cả 50% người nam bị rối loạn cương. Nó có thể xẩy ra sớm hơn ở tuổi hai, ba mươi. Trước đây người ta cho rằng, bệnh có nguyên nhân tâm thần là chính yếu, nhưng trên thực tế, 314 trường hợp có vấn đề vật lí về rối loạn huyết động học ngay tại các thể cương của dương vật. (Collins -1983, Spark – 1980, Montague – 1979, Legros – 1978).

Rối loạn cương do GS Ngô Gia Hy dựa vào những tài liệu khoa học đáng tin cậy, giới thiệu vài nét về lịch sử sinh lí cương, nguyên nhân gây bất lực, điểu trị rối loạn cương.

Từ khóa: