LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kiểm Nghiệm Dược Phẩm (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế


kiem nghiem duoc pham

Giới thiệu

Sách Kiểm nghiệm dược phẩm được các giảng viên Bô môn Hoá Phân tích — Trưòng Đại học Dược Hà Nôi biên soạn. Sách đã được Hôi đồng chuyên môn thẩm định sách giao khoa và tài liệu dạy — học chuyên ngành Dược của Bô Y tế thẩm định và được Bô Y tế ban hành làm tài liệu dạy — học chính thức của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách này được chia làm 6 chương. Sau chương 1 giới thiệu sơ lược về hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vai trò của kiểm nghiệm, trong 3 chương tiếp theo trình bày 3 nhóm phương pháp hoá học, hoá lý và sinh học. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp kiểm nghiệm này đã được nghiên cứu trong các môn cơ sở như: phân tích, hoá lý, vi sinh. Ở đây chủ yếu giới thiệu nguyên tắc ứng dụng của chúng như: hiệu chuẩn thiết bị, kỹ thuật xác định nồng đô, giảm thiểu sai số… trong kiểm nghiệm. Do hạn chế của thời lượng môn học nên chỉ đề cập đến một số phương pháp thường dùng như: chuẩn đô môi trưòng khan, quang phổ phân tử, HPLC. Chương 5 trình bày sơ lược nội dung kiểm nghiệm các dạng bào chế: thuốc viên, thuốc tiêm, thuốc dùng ngoài …

Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về tính bền vững của thuốc, làm cơ sở giải thích những bất thưòng có thể gặp trong quá trình kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, chúng tôi giới thiệu thêm rất sơ lược chương cuối cùng: đô ổn định và tuổi thọ của thuốc.

Về cách tiếp cận nội dung, trong cuốn sách không nhắc lại qui trình kỹ thuật đã có trong Dược điển mà cung cấp những kiến thức cần thiết để sinh viên có thể giải thích được qui trình đó và thực hành kiểm nghiệm cho kết quả tin cậy.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers