LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kỹ Thuật Bào Chế Và Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc – Tập 1


ky thuat bao che va sinh duoc hoc cac dang thuoc tap 1

Giới thiệu

Bào chế học là một trong những môn học nghiệp vụ cốt lõi trong chương trình đào tạo dược sĩ của Trường đại học dược Hà Nội. Để làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên,

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật khác, trong những năm qua, kỹ thuật bào chế đã có những bước tiến đáng kể. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Sinh dược học bào chế ra đời đã đánh dấu bước chuyển về chất từ Bào chế quy ước sang bào chế hiện đại. Nhiều kỹ thuật bào chế mới và dạng thuốc mới đã ra đời, đáp ứng nhu cầu dùng thuốc ngày càng cao của người bệnh.

Để giúp sinh viên cập nhật được kiến thức, chúng tôi biên soạn lại tài liệu Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc với tiêu đề Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, bước đầu bổ sung những hiểu biết về sinh dược học bào chế, về một số kỹ thuật mới và dạng thuốc mới. Sách bao gồm 13 chương, dựa trên chương trình chi tiết của môn học đã được Trường Đại học Dược Hà nội thông qua năm 2000 với 7 học trình, được sắp xếp theo hệ phân tán của các dạng thuốc. Sách được dùng cho sinh viên năm thứ ba và thứ tư hệ chính qui và không chính quy. Phần câu hỏi lượng giá đi kèm từng bài được biên soạn thành một tập riêng. Một số kiến thức chuyên sâu sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học.  Ngoài việc dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, hy vọng cuốn sách cũng sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là các dược sĩ tốt nghiệp trước năm 1995, khi nội dung sinh dược học bào chế chưa được giảng dạy một cách có hệ thống.

Từ khóa: , ,