Tag Archives: Phuc Hình Răng Cố Định

Phục Hình Răng Cố Định – ĐH Y Hà Nội

phuc hinh rang co dinh

Giới thiệu Trong ngành Ràng Hàm Mặt, Phục hình răng là mộl chuyên ngành đặc biệt, vừa mang tính y học, vừa mang tính nghệ thuật. Cùng với các bộ môn khác trong Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Bộ môn Phục hình mong muốn có bộ sách đầy đủ, giúp sinh viên Răng Hàm […]

Continue Reading Comments ( 0 )