Tag Archives: Hóa Dược Sách Đào Tạo Dược Sĩ Đại Học

Hóa Dược (Sách đào tạo DSĐH) – Tập 2 – Bộ Y Tế

hoa duoc 2 dsdh

Giới thiệu Trong vài thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của các ngành khoa học kỹ thuật nói chung, ngành Hóa Dược trên phạm vi toàn thế giới cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ, cung cấp cho ngành Y – Dược nhiều thuốc mới, phục vụ ngày […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Hóa Dược (Sách đào tạo DSĐH) – Tập 1 – Bộ Y Tế

hoa duoc 1 dsdh

Giới thiệu Trong vài thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của các ngành khoa học kỹ thuật nói chung, ngành Hóa Dược trên phạm vi toàn thế giới cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ, cung cấp cho ngành Y – Dược nhiều thuốc mới, phục vụ ngày […]

Continue Reading Comments ( 0 )