Tag Archives: Hóa Đại Cương

Hóa Đại Cương – Vô Cơ (DSĐH) – Tập 2 – Bộ Y Tế

hoa dai cuong vo co tap 2

Giới thiệu Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành theo […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Hóa Đại Cương – Vô Cơ (DSĐH) – Tập 1 – Bộ Y Tế

hoa dai cuong vo co tap 1

Giới thiệu Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành theo […]

Continue Reading Comments ( 0 )