LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Hóa Đại Cương – Vô Cơ (DSĐH) – Tập 2 – Bộ Y Tế


hoa dai cuong vo co tap 2

Giới thiệu

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ tài liệu dạy – học chuẩn về chuyên môn để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Sách “Hóa đại cương – Vô cơ” được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục đại học của trường Đại học Dược Hà nỘi trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách “Hóa đại cương – Vô cơ” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Hóa đại cương – vô cơ, trường Đại học Dược Hà Nội. Sách “Hóa đại cương – vô cơ” đã được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế thẩm định năm 2007. Bộ Y tế ban hành tài liệu đạt chuẩn chuyên môn này để sử dụng cho ngành trong gia đoạn hiện nay. Trong quá trình sử dụng, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật,

Từ khóa: , , , ,