LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Con Theo Ý Muốn


sinh con theo y muon

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành: ,

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Ý muốn sinh con trai hay con gái là vấn đề tâm lý của mỗi gia đình đã có từ xa xưa đến nay, nhưng cũng là vấn đề xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có những gia đình đã có 2,3 con hay hơn thế nữa vẩn muốn đẻ thêm một cậu con trai nối dõi tông đường hay có gia đình đã có 2,3 con trai song lại muốn có một cô gái “chấy rận” cho mẹ… tình trạng đó đến nay tuy không còn là phổ biến nhưng tấm lý vẫn còn, chưa phải chấm hết.

Vấn đề này nhiều nhà nghiên cứu khoa học Đông, Tây y quan tâm nghiên cứu. Đặc biệt từ khỉ ngành di truyền học phát triển cùng với thành tựu y học không ngừng phát triển đã mở ra chân trời mới về lý thuyết sinh sản của động vật, trong đó có con người.

Cuốn sách nhỏ bé này không có tham vọng làm thoả mãn đầy đủ ý nguyện của độc giả về một môn khoa học tinh tế, phức tạp đó, song muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào sự hiểu biết thêm về vấn đề sinh đẻ của phụ nữ nói riêng, gia đình nói chung, trong đó có phần quan trọng của người chồng, để cùng thực thi ý nguyện gia đình “Sinh con theo ý muốn”. Được như vậy, là góp phần vào sự hài hoà giữa nhu cầu của gia đình và yêu cầu bức bách của xã hội, và đất nước.

Từ khóa: