LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Phòng Bệnh Và Cấp Cứu Trên Sông Biển


phong benh va cap cuu tren song bien

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Với bờ biển dài trên 3.200 kilomét và vùng biển rộng trên triệu kilômét vuông, nước Việt Nam ta có được một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú phục vụ các mặt kinh tế, giao thông, du lịch, thể thao, giải trí, án dưỡng, điều trị… Các hoạt động trên sông biển ngày càng tăng, số tàu thuyền và số người lao động, đi lại trên sông, trên biển ngày càng nhiều, ngày càng đi xa bờ và đi sâu vào lòng biển. Vấn đề phòng bệnh và cấp cứu, điều trị cho những người ở trên tàu thuyền và làm việc dưới nước lại càng cần được quan tâm hơn trong điểu kiện hàng ngày và đặc biệt trong hoàn cảnh thiên tai, địch hoạ có thể gây tổn thất hàng loạt với vô vàn khó khăn trong công tác cứu nạn.