LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Hoá Sinh (BSĐK) – Bộ Y Tế


hoa sinh bo y te

Giới thiệu

Sách Hóa sinh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường đại học Y Hà Nội trên cơ sơ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Hóa sinh đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2010 Bộ Y tế ban hành là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của Ngành Y tế trong giai đoạn 2006 – 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý bổ sung và cập nhật.