Tag Archives: Các Phương Thức Điều Trị Bằng Vật Lý

Các Phương Thức Điều Trị Bằng Vật Lý – Bộ Y Tế

cac phuong thuc dieu tri bang vat ly

Giới thiệu Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế và sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế, bộ môn […]

Continue Reading Comments ( 0 )