LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Ghép Tạng – Một Số Kiến Thức Chuyên Ngành Và Quy Trình Kỹ Thuật


ghep tang

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Ghép tạng (hình thức phẫu thuật trong y tế cho phép thay thế một cơ quan hoặc một bộ phận của cơ thể bằng một tạng khác khỏe mạnh) ở Việt Nam đi sau thế giới gần nửa thế kỷ và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm, nhưng đến nay trình độ ghép tạng ở Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc, ngang bằng. Việt Nam đã tiếp cận và nắm được toàn bộ kỹ thuật cơ bản ghép tạng phổ thông của thế giới, đặc biệt là ghép thận, gan, tim…Nhờ đó, phẫu thuật ghép tạng ở Việt Nam trở thành một trong những thành tựu nổi bật ghi dấu ấn cho của nền y học Việt Nam.

Quyển sách được chia thành 2 phần:
Phần 1: Một số kiến thức chuyên ngành về ghép tạng: đại cương ghép tạng, ghép thận, ghép gan, ghép gan trong ung thư gan, ghép tụy, ghép tim, ghép phổi.
Phần 2: Một số quy trình ghép tạng: quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống, quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống.