Tag Archives: Phục Hình Răng Tháo Lắp

Phục Hình Răng Tháo Lắp – ĐH Y Hà Nội

phuc hinh rang thao lap

Giới thiệu Cuốn sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” là một phần trong hai tập sách “Phục hình răng cố định“  và  “Phục hình răng tháo lắp“  viết cho đối tượng sinh viên, do các giảng viên của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt biên soạn dựa trên khung chương trình đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo […]

Continue Reading Comments ( 0 )