Tag Archives: Giáo Trình Hóa Dược – Dược Lý

Giáo Trình Hóa Dược – Dược Lý (Phần II)

giao trinh hoa duoc duoc ly phan II

Giới thiệu Hóa dược – Dược lý là môn học tổng hợp các vấn đề liên quan đến thuốc. Môn học được chia thành 2 phẩn chính: – Phần Hóa dược: Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất hóa, lý của các thuốc – Phần Dược lý: Nghiên cứu về tác dụng của thuốc trên […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Giáo Trình Hóa Dược – Dược Lý (Phần I)

giao trinh hoa duoc duoc ly phan I

Giới thiệu Hóa dược – Dược lý là môn học tổng hợp các vấn đề liên quan đến thuốc. Môn học được chia thành 2 phẩn chính: – Phần Hóa dược: Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất hóa, lý của các thuốc – Phần Dược lý: Nghiên cứu về tác dụng của thuốc trên […]

Continue Reading Comments ( 0 )