Tag Archives: Module Nội Tiết YDS

Nội Tiết Học Cơ Bản – ĐHYD TPHCM

noi tiet hoc co ban

Giới thiệu Sách Nội tiết học cơ bản được biên soạn dành cho sinh viên y khoa bác sĩ và các nhân viên y te bắt đầu tìm hiểu và học về chuyên ngành nội tiết. Mục tiêu của quyển sách nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các vấn đề […]

Continue Reading Comments ( 0 )