Tag Archives: Hóa Sinh Cho Thầy Thuốc Lâm Sàng Sách Dịch

Hóa Sinh Cho Thầy Thuốc Lâm Sàng

hoa sinh cho thay thuoc lam sang

Giới thiệu Quyển sách Hóa sinh cho thầy thuốc lâm sàng, biên dịch từ quyển “Biochimie pour le clinicien” (tác giả J.P.Borel và các cộng sự, Nhà xuất bản Frison-Roche, Paris 1999), những bệnh được trình bày theo từng cơ quan mà sự rối loạn của những phản ứng hóa sinh hoặc phân tử là […]

Continue Reading Comments ( 0 )