Tag Archives: Từ Điển Y Học

Thuật Ngữ Y Khoa Việt – Anh

thuat ngu y khoa viet anh

Giới thiệu Quyển sách “THUẬT NGỮ Y KHOA VIỆT – ANH” là một bộ sưu tập về thuật ngữ chuyên ngành y khoa được tác giả dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rất thiết thực và hữu ích dành cho tất cả bạn đọc thuộc chuyên ngành y khoa. Trong thực hành ngoại ngữ, […]

Continue Reading Comments ( 0 )