Tag Archives: Trắc Nghiệm Giải Phẫu Người

Atlas Giải Phẫu Người – Chú Giải Và Trắc Nghiệm

atlas giai phau nguoi - chu giai va trac nghiem

Giới thiệu Atlas giải phẫu là công cụ không thể thiếu đối với sinh viên y để có thể học đựoc môn học nhiều tính mô tả này. Diễn tả cấu trúc cơ thể nguời bằng bao nhiêu lời cũng không thể thay thế đuợc cho các hình ảnh minh họa với những yêu cầu […]

Continue Reading Comments ( 0 )