Tag Archives: tổ chức quản lý y tế

Tổ Chức Quản Lý Và Chính Sách Y Tế – Bộ Y Tế

to chuc quan ly va chinh sach y te

Giới thiệu Cuốn sách Tổ chức, quản lý và chính sách y tế đã được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. Tài liệu này đã được Hội […]

Continue Reading Comments ( 0 )