Tag Archives: Tiếp cận chẩn đoán

Tiếp Cận Chẩn Đoán Bệnh Nội Khoa – ĐHYD TPHCM

tiep can chan doan benh noi khoa

Giới thiệu Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa là giáo trình do Bộ môn biên soạn trong chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực dành cho đối tượng sinh viên Y khoa năm thứ 4. Sách bao gồm các vấn đề Nội khoa phổ biến trong thực hành lâm sàng. Các vấn […]

Continue Reading Comments ( 0 )