Tag Archives: Tiếng Anh Chuyên Ngành Y – ĐH Y Dược TPHCM

English In Medicine – For Medical Specialists – UMP HCMC

english in medicine 2015

Giới thiệu Đây là giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa của Bộ Môn Ngoại Ngữ – ĐH Y Dược TPHCM biên soạn dùng để giảng dạy cho sinh viên y khoa hệ đại học. Nội dung cuốn sách nói về giải phẫu và sinh lý các hệ cơ quan trong cơ thể, qua […]

Continue Reading Comments ( 0 )