Tag Archives: Thuốc Sơ Sinh

Các Kỹ Thuật Và Sử Dụng Thuốc Trong Sơ Sinh Học

cac ky thuat va su dung thuoc trong so sinh hoc

Giới thiệu Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kỹ thuật dùng trong sơ sinh như: liệu pháp oxy, đặt ống nội khí quản, mở thông khí quản, thông khí nhân tạo, làm căng phế nang liên tục, tháo tràn khí màng phổi, liệu pháp vận động về hô hấp, sơ đồ […]

Continue Reading Comments ( 0 )