Tag Archives: Thiếu Máu Dinh Dưỡng Phạm Thị Thu Hương

Thiếu Máu Dinh Dưỡng

thieu mau dinh duong

Giới thiệu Mặc dù kinh tế những năm gần đây đã có những bước tăng trưởng đáng kể nhưng thiếu máu dinh dưỡng vẫn xuất hiện phổ biến. Thiếu máu không chỉ xuất hiện ờ các vùng nông thôn, kinh tế thấp mà vẫn tồn tại ở cả khu vực thành thị. Các đối tượng […]

Continue Reading Comments ( 0 )