Tag Archives: Sinh Lý Tim Mạch Lê Minh Khôi

Sinh Lý Tim Mạch – Ứng Dụng Trong Lâm Sàng

sinh ly tim mach ung dung trong lam sang

Giới thiệu Hệ tim mạch tham gia không ngừng nghỉ vào quá trình cân bằng nội môi cũng như góp phần quan trọng vào quá trình sinh lý bệnh của hầu như tất cả các cơ quan trong cơ thể. Chính vì vậy, nắm vững được những kiến thức cơ bản nhất trong sinh lý […]

Continue Reading Comments ( 0 )