Tag Archives: Sinh Lý Học YHN

Sinh Lý Học (Tái Bản 2019) – ĐH Y Hà Nội

sinh ly hoc y ha noi 2019

GIỚI THIỆU SÁCH Cuốn sách Sinh lý học viết lần này bao gồm những nội dung bám sát mục tiêu môn Sinh lý học của chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa định hướng cộng đồng. Sách đề cập đến những kiến thức Sinh lý học y học cơ bản nhất nhằm giúp sinh […]

Continue Reading Comments ( 0 )