Tag Archives: Sinh Lý Học Y Hà Nội

Sinh Lý Học (BSĐK) – Bộ Y Tế

sinh ly hoc bo y te

Giới thiệu Sách Sinh lý học được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách đươc các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức […]

Continue Reading Comments ( 0 )