Tag Archives: Sinh Lý Hô Hấp

Sinh Lý Bệnh Học Hô Hấp

sinh ly benh hoc ho hap

Giới thiệu Cuốn sách Sinh lý bệnh học hô hấp gồm 2 phần: Phần 1: Sinh lý học hô hấp và thăm dò chức năng hô hấp. Phần này trình bày những đặc điểm cấu trúc, sau đó là các phần về chức năng thông khí của phổi, chức năng vận chuyển khí, một số […]

Continue Reading Comments ( 0 )